Projekty

Nowe kompetencje pracowników sektora kultury w województwie śląskim2

Cykl szkoleń: Nowe kompetencje pracowników sektora kultury w województwie śląskim

Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez trzy lata organizowało cykl szkoleń dla sektora kultury. Szkolenia, podejmujące różnorodną i szczególnie interesującą tematykę, były adresowane do animatorów i menedżerów kultury.

W 2009 roku zrealizowano cykl szkoleń dotyczących tematu zarządzania projektem kulturalnym. W szkoleniach wzięło udział 60 osób. Rok później, w 2010 roku, odbyły się szkolenia z zakresów: sponsoring eventów kulturalnych (wzięło w nich udział 65 osób) oraz finansowanie działalności kulturalnej (w dwóch cyklach szkoleń wzięło udział łącznie 125 osób). W 2011 roku zostały przeprowadzone szkolenia obejmujące tematykę marketingu i promocji (w szkoleniu wzięło udział 84 osób). W 2012 roku prowadzone były szkolenia dotyczące przywództwa i zarządzania w instytucjach kultury. Wzięły w nich udział łącznie 82 osoby.

Powrót