Projekty

Humaniści skuteczni logo

Humaniści skuteczni na rynku pracy

Celem projektu „Humaniści skuteczni na rynku pracy” było wspomaganie rozwoju młodych absolwentów studiów humanistycznych, podniesienie ich kompetencji, zwiększanie wiedzy i zapewnienie im możliwości zyskania doświadczenia zawodowego. Program powstał, by ułatwić młodym humanistom start w sektorze kultury. Projekt zrealizowany został z wykorzystaniem metody monitorowania wzrostu kompetencji INKAS. Działanie zakładało realizację cyklu szkoleń oraz programu stażowego, z uwzględnieniem analizy potrzeb i możliwości uczestników i stażodawców. Płatne staże odbyły się w najważniejszych instytucjach kultury na terenie Śląska. Części uczestników zaoferowano w nich stałe zatrudnienie.

Projekt był współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; projekty wyodrębnionej współpracy ponadnarodowej.

www.skutecznihumanisci.pl

Powrót