Projekty

Młodzikompetentni

Młodzi kompetentni w sektorze kultury

„Młodzi kompetentni w sektorze kultury” to program dla młodych absolwentów studiów humanistycznych z terenu województwa łódzkiego. Składały się na niego profilowane szkolenia i cykl półrocznych płatnych staży. Dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy pozyskali nowe umiejętności, zdobyli doświadczenie zawodowe i rozbudowali swoje portfolio kompetencji. Program powstał, by ułatwić młodym humanistom start w sektorze kultury. Staże były doskonałą możliwością, by zacząć karierę w prestiżowych instytucjach kultury, nabrać doświadczenia, a także zbudować własną sieć kontaktów w branży. Cykl szkoleń dla kadry kultury podniósł kompetencje uczestników i zwiększył ich szanse na rynku zatrudnienia. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz comiesięczne wynagrodzenie za staż. Po zakończonym projekcie ponad połowa uczestników projektu otrzymała zatrudnienie w instytucjach, w których odbywała staż. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; projekty wyodrębnionej współpracy ponadnarodowej.

www.mlodzikompetentni.pl

Powrót