Projekty

spol w obiektywie

Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie

Projektodawcą akcji „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie”, przeprowadzonej w 2009/2010 roku było Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Projekt (finansowany z Funduszy Norweskich) miał na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli, podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka, czyniąc tym samym szkołę miejscem integracji społecznej.  W projekcie brały udział 23 szkoły, z których wyłoniona grupa uczniów wraz z opiekunem zaangażowana była w przygotowanie (warsztaty, e-learningi, wyjazdy szkoleniowe) oraz przeprowadzenie kampanii społecznej (realizacja reportażu filmowego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych). „Konkurs na najlepszą kampanię społeczną z wykorzystaniem filmu lub reportażu” zakończył się uroczystą galą w Kinoteatrze Rialto, która odbyła się pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – jako impreza towarzysząca 13. edycji Festiwalu Filmów Kultowych. Sukces tego przedsięwzięcia wiąże się – poza gratyfikacjami pieniężnymi, jakie otrzymały wyróżnione szkoły i ich uczniowie – z faktem, iż filmy prezentowane w ramach projektu nadal żyją własnym życiem i biorą udział w konkursach organizowanych przy okazji znaczących imprez filmowych. Partnerami projektu były Amnesty International i Polska Akademia Public Relations.

Powrót