Projekty

spol w obiektywie kamery

Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery

Bliźniaczy projekt, będący rozwinięciem idei projektu „Społeczeństwo obywatelskie w obiektywie”, miał na celu poszerzenie skali działania i był powiązany z innymi projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” („Przyjazna Szkoła” i „Edukacja poprzez sztukę filmową”). Dzięki opracowanym w projekcie działaniom, takim jak: udostępnienie szkołom nowoczesnych narzędzi edukacji, przekazywaniu wiedzy nowoczesnymi metodami (e-learning), angażowaniu dzieci i młodzieży w twórczość filmową (tworzenie reportaży i kampanii społecznych) oraz pracę z młodzieżą zgodnie z metodami aktywizującymi, projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu kształtowania postawy obywatelskiej młodego pokolenia Polaków. Projekt był współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Powrót