Projekty

W regionie o regionie logo

W regionie o regionie

Projekt „W regionie o regionie” realizowany był przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „W regionie o regionie” to projekt realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej Silesia Schola. Podstawowe elementy projektu stanowiły: kursy dla  nauczycieli – regionalistów, stworzenie programów nauczania edukacji regionalnej na wszystkich szczeblach nauczania (przedszkole, szkoły podstawowa, gimnazjum, liceum) oraz stworzenie platformy edukacyjnej (bazy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli dotyczących edukacji regionalnej). Baza wiedzy i inne materiały przydatne dla nauczycieli edukacji regionalnej oraz pasjonatów – dostępne są na stronie www.oregionie.pl .

Powrót