Projekty

Z filmem za pan brat-1

Z Filmem Za Pan Brat / Z Filmem Animowanym Za Pan Brat

W 2009 roku Stowarzyszenie przeprowadziło dwa projekty filmowe skierowane do dzieci: „Z filmem za pan brat” i „Z filmem animowanym za pan brat”. Były to objazdowe przeglądy, których celem było upowszechnianie wiedzy o filmie poprzez pokazy i poprzedzające je prelekcje. Projekt adresowany był do najmłodszych odbiorców: przedszkolaków oraz dzieci wczesnoszkolnych. Na wielki ekran trafiły filmowe adaptacje utworów takich twórców jak: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Janusz Korczak czy Maria Konopnicka. Dzięki tym projektom Stowarzyszenie promowało sztukę filmową wśród najmłodszych dzieci. W tym samym roku Stowarzyszenie zostało jednym z laureatów konkursu związanego ze 100-leciem polskiego filmu organizowanego przez Filmotekę Narodową.

Powrót