Team

anna

Anna Araszczuk

Współpracownik

ania@inicjatywa.org

Studentka ostatniego roku języka francuskiego i języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracowała przy organizacji tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako wolontariuszka. W pracy jak i z zamiłowania zajmuje się tworzeniem baz danych oraz brokeringiem informacji.

Powrót