Team

marek

Marek Nowara

Współpracownik

marek@inicjatywa.org

Kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja Teoria i Historia Kultury). Członek kilku stowarzyszeń działających w obszarach kultury oraz na rzecz mieszkańców regionu (organizował m.in. wernisaże, spektakle, koncerty, spotkania). Zaangażowany w działalność na rzecz regionu oraz społeczności lokalnej, promuje idee funkcjonowania rad dzielnic i budżetu obywatelskiego. Ze Stowarzyszeniem Inicjatywa współpracuje od 2008 roku, biorąc udział w realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych. Współautor raportu badawczego pn. „Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego”. W latach 2013 – 2014 był koordynatorem projektu „W regionie o regionie”, którego celem było kształcenie nauczycieli edukacji regionalnej oraz propagowanie wiedzy na temat regionu. Projekt realizowany był ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk. Pracował również przy realizacji projektu„Humaniści skuteczni na rynku pracy” w ramach 6.1.1 POKL. W 2015 roku był kierownikiem biura organizacyjnego Kongresu Menedżerów Kultury.

 

Powrót