Team

tomasz2

Tomasz Szabelski

Prezes stowarzyszenia

tomek@inicjatywa.org

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA University of Illinois (gdzie napisał pracę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu). Dyrektor Festiwalu Filmów Kultowych w Katowicach (dziś Festiwalu Filmowego Cropp Kultowe), koordynator wielu projektów badawczych, społecznych i kulturalnych, doświadczony szkoleniowiec prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy europejskich, komunikacji interpersonalnych oraz szkolenia dla liderów NGO-sów (ponad 350 dni szkoleniowych). Tomasz Szabelski jest absolwentem programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności EURO NGO, absolwentem Institute of Leadership and Management oraz absolwentem Akademii Outplacementu. Od ponad 9 lat związany jest z sektorem organizacji pozarządowych, jest także członkiem Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, autorem podręcznika „Zarządzanie projektami z wykorzystaniem mertodologii Project Cycle Management”. Był członkiem Rady Programowej ds. starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 w Katowicach.

Powrót