Projekty

FILMOZNAWCY ZJAZD plakat

I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców odbył się w 2014 roku w Kamieniu Śląskim. Zorganizowany był przez Uniwersytet Śląski i Narodowe Centrum Kultury, a Stowarzyszenie Inicjatywa było jego współorganizatorem. W zjeździe udział wzięło około 80 osób. Wśród gości byli wykładowcy polskich uniwersytetów, studenci i osoby zainteresowane tą problematyką. Wykłady wygłosili między innymi Tadeusz Lubelski, Andrzej Gwóźdź, Konrad Klejsa, Wiesław Godzic, a gościem specjalnym Zjazdu był Siegfried Zielinski – profesor związany z berlińskim Universität der Künste. Zjazd nosił tytuł „Film i media – przeszłość i przyszłość”, a jego tematyka była zróżnicowana (teoria i historia kina, antropologia mediów, nowe media, metodologie badań nad filmem).

Powrót