Projekty

W Kregu KIESLOWSKIEGO plakat

Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim – W kręgu Kieślowskiego. In Memorium – w 10. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego

W listopadzie 2005 roku, w związku z obchodami X rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, Stowarzyszenie Inicjatywa współuczestniczyło w projekcie „W kręgu Kieślowskiego”.  Wydarzenie to stało się głównym punktem obchodów Roku Krzysztofa Kieślowskiego w Polsce. W ramach projektu w katowickim Kinoteatrze Rialto odbyło się dwudniowe sympozjum „Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim”, stanowiące międzynarodową platformę spotkań i dyskusji, w których udział wzięli zarówno polscy, jak i zagraniczni filmoznawcy. W ramach projektu odbył się przegląd filmów twórcy „Dekalogu”, wystawa fotografii oraz promocja biograficznej książki autorstwa Stanisława Zawiślińskiego „Kieślowski – Ważne, żeby iść…”.

Powrót