Projekty

CONCEQUENCE logo

Program edukacyjny CONSEQUENCE

W 1999 roku w Stowarzyszeniu powstał program edukacyjny CONSEQUENCE, którego ideą było szkolenie liderów społecznych w następujących zakresach indywidualnych kompetencji: umiejętności społecznych i osobistych, komunikacji interpersonalnej, prezentacji, sztuki wystąpień, zarządzania kadrami oraz zarządzania czasem.

W 2000 roku program CONSEQUENCE został rozszerzony o szkolenia dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji, w tym głownie o szkolenia z zakresu zarządzania wizerunkiem, Public Relations oraz promowania wizerunku organizacji społecznych. W latach 1998-2001 w ramach programu CONSEQUENCE zorganizowanych zostało ponad 20 szkoleń i 2 ogólnopolskie konferencje, w których udział wzięło ponad 400 liderów organizacji pozarządowych.

 

Powrót