Projekty

Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego

Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego

Projekt miał charakter badawczy i był pierwszym oraz największym tego typu projektem realizowanym w sferze kultury w Polsce. Celem projektu było zdiagnozowanie aktualnego stanu kultury w województwie śląskim. W ramach projektu przeprowadzono następujące badania:

– Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego. Badanie zrealizowane na próbie 2500 dorosłych mieszkańców naszego regionu.

– Badania jakościowe instytucji kultury województwa śląskiego. Badania zrealizowane w 8 stolicach subregionów województwa.

– Badania identyfikacji produktów kulturowych województwa śląskiego.

– Badania materiałów promocyjnych wydarzeń i instytucji kultury.

– Badania ilościowe instytucji kultury. Badania zrealizowane na próbie ponad 350 instytucji kultury.

Badania przeprowadzone w projekcie obejmowały zarówno odbiorców oferty kulturalnej (mieszkańców województwa śląskiego) jak i nadawców treści kulturowych (animatorów i kreatorów życia kulturalnego). Część wyników badań została zaprezentowana podczas Kongresu Kultury Województwa Śląskiego. Efektem końcowym projektu jest dokument pn. „Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego”.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IV „Kultura”, Działanie 4.3 „Promocja kultury” oraz w ramach programu Obserwatorium Kultury, w ramach Narodowego Centrum Kultury. Projekt realizowany był w latach 2009 – 2010.

Dokument podsumowujący badania pod tytułem „Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego” jest dostępny do pobrania w zakładce „Do pobrania”.

Powrót