Projekty

PRZEDSIEBIORCZOSC CD front

Przedsiębiorczość – sposób na wyzwania rynku pracy

 

Projekt „Przedsiębiorczość – sposób na wyzwania rynku pracy” przeprowadzony został w 2003 roku. Obejmował on kilka etapów:
– przeprowadzenie ankiety wśród studentów ostatnich lat studiów. Jej celem była analiza środowiska studenckiego pod kątem wiedzy i znajomości obszaru funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu polskiej gospodarki rynkowej. Na podstawie ankiety zostały zebrane szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru przyszłej kariery zawodowej w kontekście zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej,
– po przeprowadzeniu i opracowaniu ankiety wydana została płyta CD – praktyczny przewodnik młodego przedsiębiorcy, który stał się niezbędnym narzędziem pracy każdego młodego biznesmena. Do współpracy zostali zaproszeni specjaliści, m.in. z dziedziny prawa gospodarczego i podatkowego, przedsiębiorczości, urzędnicy administracji publicznej i eksperci izb gospodarczych i handlowych,
– podczas projektu przeprowadzono także wykłady dla studentów. Uczestniczyło w nich ponad 1000 studentów. Każda z osób uczestniczących w seminarium otrzymała praktyczny informator multimedialny,
– seminaria to kolejna częć projektu. Zostały one przeprowadzone dla studentów na 15 wyższych uczelniach województwa śląskiego. W seminariach udział wzięli także pracownicy biur karier tych uczelni. Seminaria zostały przeprowadzone w formie ćwiczeń oraz warsztatów,
– ostatnim etapem projektu były szkolenia dla pracowników oraz przedstawicieli poszczególnych biur karier z zakresu pomocy studentom w zakładaniu własnych firm i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Powrót