Projekty

reaktor

Reaktor Katowice

Projekt społeczno-artystyczny, który od 2014 roku towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Fundacja FOMA, organizator przedsięwzięcia, sięga do pierwotnego znaczenia kultury (od łac. cultus agri – uprawa roli) i koncentruje się na procesie budowania relacji, szczególnie poprzez działanie w lokalnych społecznościach. REAKTOR KATOWICE to cykliczne spotkania, spektakle, spacery, koncerty, fajfy, warsztaty i inne działania zlokalizowane w różnych dzielnicach Katowic. W REAKTORZE wszyscy uczymy się od siebie – rozumienia potrzeb, odszyfrowywania znaczenia sztuki, która ostatnio w ogólnej opinii oddaliła się od swoich odbiorców, zamykając się w hermetycznym i nieczytelnym świecie twórców. Chcemy odhermetyzować ten krąg, zmniejszać dystans i niwelować różnice między współczesnym twórcą i odbiorcą. Stowarzyszenie Inicjatywa wspomogło działania reaktora związane z projektem teatralnym Jacka Jabrzyka i Sebastiana Majewskiego „Dezember Palast Proces” oraz projektami filmowymi: kino letnie, Kino wolność.

Powrót