Projekty

Polański

Roman Polański. Aktor. Reżyser

Stowarzyszenie Inicjatywa wraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi, przygotowało prezentację wystawy autorstwa Krystyny Zamysłowskiej i Piotra Kuleszy, ukazującą postać Romana Polańskiego — jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich twórców filmowych.

Od marca do maja 2011 roku przestrzeń Galerii Piętro Wyżej w Centrum Kultury Katowice wypełniły plakaty, zdjęcia i fotosy z filmów, które reżyserował, i w których wystąpił Polański. Wyjątkowa ekspozycja (prezentowana w wielu miejscach, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. przy okazji różnych festiwali filmowych) powstała ze zbioru archiwaliów, na które składały się: zdjęcia z planów filmowych, materiały otrzymane od przyjaciół reżysera, prezentacja multimedialna z wybranymi aktorskimi epizodami filmowymi Polańskiego, a także unikatowy zbiór plakatów filmowych pochodzących z bogatej kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Powrót