Projekty

TARGI CIESZYN ulotka_Strona_1

Targi Przedsiębiorczości Śląska Cieszyńskiego

Projekt „Targi Euroregionu Śląsk Cieszyński – Przedsiębiorczość i Produkt Lokalny” współorganizowany był wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna w partnerstwie z Czesko-Polską Izbą Handlową oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Został zrealizowany w czerwcu 2007 roku. Zorganizowanie dwudniowych Targów dla 50 polskich oraz czeskich przedsiębiorstw i wytwórców produktów lokalnych działających na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těąínské Slezsko, miało na celu rozwinięcie i zacieśnienie współpracy transgranicznej, nawiązanej pomiędzy polskimi i czeskimi firmami podczas „I Targów Euroregionu Śląsk Cieszyński“ oraz promocję produktów lokalnych wytwarzanych na terenie Euroregionu (a przez to wzrost atrakcyjności turystycznej regionu). Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA CZ – PL – Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński.

Powrót